Ayahuasca

Historie Ayahuascy

Historie ayahuascy sahá až do pradávna, a její název znamená v kečuánštině „lano spojující svět živých a mrtvých“. Tento jazyk se požívá v několika částech Jižní Ameriky, v Peru, Ekvádoru, Kolumbii, v části brazilské Amazonie, v Bolívii, severní Argentině a severním Chile, tj. na území bývalé říše Inků.

Ayahuasca neboli Yage je nápoj používaný původními obyvateli latinskoamerické Amazonie jako součást očistného rituálu. Považuje se za dar bohů určený vést lidstvo k znovuzrození nebo k návratu ke svým kořenům. Učitelé masteros – léčitelé či šamani – jsou pověřeni přípravou ayahuascy, pro kterou používají rostliny, vyskytující se pouze v amazonském deštném pralese.

Pro ně jsou to posvátné rostliny, které předávají moudrost a navíc mají silné léčivé vlastnosti. Různé výzkumy potvrzují, že ayahuasca je jako nástroj, který pomáhá prolomit materiální vnímání a umožňuje těm, kdo ji požili, získat jiný pohled na život a na vše, co je obklopuje. Požitím ayahuascy se na dobu čtyř až pěti hodin mohou zintenzivnit zkušenosti z hlediska duchovního, emocionálního, mentálního a fyzického, často kulminující duševním prozřením. Může se projevit touha truchlit, smát se nebo jednoduše zůstat ve stavu kontemplace, vše závisí od přípravy, mentální a emocionální zralosti a fyzické síly, často kulminující mentálním prozřením. Požití ayahuascy lze považovat za určitý druh exorcismu, jako osvobození od všech našich přízraků a současně je řadou odborníků považována za účinnou formu alternativní medicíny.

Složení

Složení ayahuascy vzniká vařením vývaru z liány zvané ayahuesca a listů chacruny. Poměr DMT je 1%.

Komponenty Ayahuascy pocházejí z různých rostlin, které lze nalézt pouze v deštném pralese latinskoamerické Amazonie. Hlavní složkou je liána zvaná Ayahuasca (Banisteriopsis caapi), která má léčebné a terapeutické vlastnosti pro léčbu nemocí a emocionálních onemocnění a pak listy keře Chacruna (Psychotria viridis), jehož psychoaktivní vlastnosti se aktivizují složkami ayahuasci.

K tomuto složení se při různých příležitostech přidávají (někdy) také listy rostliny, známé v Amazonii jako floripondio neboli „prst“ a dokonce i listy koky.

Jak ayahuasca, tak i chacruna obsahují  DMT (dimethyltryptamin), což je alkaloid, získávaný vařením obou rostlin. I když tento prostředek má silné psychoaktivní složení, nelze ho považovat za klasickou drogu s negativními účinky. Naopak, je nezbytné, aby jeho konzumace nebyla rekreační. Řada vědeckých studií prokázala, že účinky ayahuascy v lidském těle nezpůsobují žádný druh toxicity. Řízená konzumace ayahuascy negeneruje žádné vedlejší příznaky, závislosti nebo abstinenční příznaky, ale naopak DMT v ayahuasce funguje jako katalyzátor introspekce.

Léčba s Ayahuascou

Naši předkové využívali všech dostupných přírodních zdrojů v místě svého původu, a to nejen pro lékařské účely, ale také s cílem naučit se správnému způsobu života, správnému způsobu komunikace s okolním světem a se svými bohy. V současné době se tyto látky vytvářené rostlinami nazývají „entheogeny“ (neologismus, který znamená, že Bůh je v nás) a mají tu moc, abychom mohli prožít subjektivní zkušenost, zážitek plný vitality, s velmi výraznými úspěchy v chování a v novém myšlení ve vztahu k okolnímu světu. I když existuje nekonečné množství entheogenů, ne všechny se mohou volně užívat kýmkoliv, a navíc by užívání těchto produktů mělo být pod pečlivým dohledem odborníků nebo učitelů. Domorodé komunity v peruánské Amazonii se naučili používat ayahuascu prostřednictvím rituálů ayahuascy, které odpradávna aplikují jako léčebnou metodu.

Ayahuasca pomáhá uvolnit negativní emoce, které se mohly naakumulovat v průběhu let a zůstávají skryté, hluboce zakořeněné v podvědomí (včetně jeho traumat). Účinky této rostliny umožňují pacientovi získat nový pohled na všechny události života, původ emocí/myšlenek a motivů různých problémů, kterým čelí každý člověk. S objektivním pohledem na sebe (často šokujícím) může člověk znovu objevit smysl života a mír.

Obřady ayahuascy fungují jako léčba, což znamená, že k dosažení požadovaných účinků může být nezbytné více než jedna aplikace. Každý rituál poskytuje klíčové nástroje pro duchovní a psychologické uzdravení, a někdy až množina všech těchto nástrojů, umožňuje pacientovi získat kompletní panoramatický pohled. Počátečním úkolem je očistit tělo a připravit ho pro následující fáze. Tento jev se v různých částech Amazonie nazývá „očistou“ včetně silných fyzických účinků (jako je zvracení) při takovém způsobu čištění těla. Pak se začíná reflexní část, při které pacient najde odpovědi prostřednictvím introspekce.

Bezpečnost při ayahuasce

Ayahuasca nás zavádí velice daleko do spirituálních světů či do hloubky našeho vědomí a proto nejdůležitější v tématu bezpečnosti je curandero, šaman, který ceremonii vede.

Pití ayahuasci je velice vážná věc, která vyžaduje velkou obezřetnost a pozornost a přísné dodržování určitých zásad a diety.

Striktní dieta (žádny alkohol, maso, různé typy ryb, čokoláda, plísňové sýry atd.) trvá minimálně 24 hodin před ceremonií a 24 hodin po ceremonii.

To, co pro nás není běžně toxické – např. alkohol nebo plísně obsažené v některých potravinách – se stává silně toxickým. Aktivními látkami ayahuascy jsou indolové alkaloidy – kromě HARMINU neboli TELEPATINU a také sekundární alkaloidy jako harmalin, tetrahydroharmin a další. Všechny tyto alkaloidy patří mezi tzv. MAO inhibitory. Tyto látky mají nesporně velmi léčivý vliv na naše tělo, ale také ho činí nesmírně citlivým a právě proto je nutná dieta.

Šaman by mel s každým účastníkem mít krátký rozhovor a vědět proč tento člověk přichází na jeho ceremonii a o co “žádá”. Další velice důležitou součástí rituálu je, že Maestro by mel zkontrolovat před předáním ayahuasci Váš tělesný a psychický stav a srdeční tep. Podle těchto informací by měl také volit množství medicíny.

Je důležité vždy zjistit složení medicíny a pro první seznámení se s medicínou je vhodnější vyhledávat jen nápoj z liány a chakruny.

Je důležité při náročných situacích v ceremonii udržovat klidný dech, naslouchat svému tělu a nezadržovat žádný z jeho procesů, jako například zvracení či jiné druhy očisty.

Především nejde popsat způsob bezpečnosti, protože skutečně základem a hlavním bodem v bezpečnosti je šaman, který zvolí bezpečné, čisté silové místo a jeho medicína by měla být vytvořena za mnoha posvátných podmínek a taktéž práce s vámi, jako účastníky ceremonie.

Hlavni důraz v bezpečnosti je kladen na šamana.

Je důležité vyvarovat se místům a šamanům, kterých hlavním důvodem práce s medicínou jsou peníze, u těchto hrozí v největší míře nebezpečí.

Kontraindikace medicíny ayahuasca jsou schizofrenie, epilepsie a vážná somatická onemocnění, například pokročilý diabetes nebo vysoký krevní tlak a také u osob s těžkými depresemi či bipolárními poruchami. Nápoj rovněž není vhodný pro osoby, které užívají antidepresiva, zejména inhibitory MAO, protože psychoaktivní odvar sám o sobě podobné látky obsahuje.

Send this to a friend