Ayahuasca Wasai

O nás

Jeho centrem v Peru je město Puerto Maldonado o rozloze cca 3000 ha pralesů Amazonie, kde se nachází celá řada zařízení, podporujících meditaci a reflexi v těsném kontaktu s přírodou. V těchto přírodních svatyních se mohou jednotlivci očistit a zažít své znovuzrození.

Dodržujeme a respektujeme dávné tradice ayahuascy v Peru jako proces léčení za spolupráce se zkušenými šamany a místními komunitami.  Nechceme iniciovat využívání ayahuascy jako rekreační drogy ani podporovat psychedelický cestovní ruch.

Balíčky

Vyberte si vaši cestu léčení nebo učení

Duchovní a léčebné centrum Ayahuasca

Centrum Cachuela a Amazonský Diamant jsou naše hlavní dějiště obřadů ayahuascy, léčebných rituálů a duchovní obnovy.

Cachuela

Amazonský Diamant

Rituály léční Ayahuascou

Naši předkové využívali všech dostupných přírodních zdrojů v místě svého původu, a to nejen pro lékařské účely, ale také s cílem naučit se správnému způsobu života, správnému způsobu komunikace s okolním světem a se svými bohy. V současné době se tyto látky vytvářené rostlinami nazývají „entheogeny“ (neologismus, který znamená, že Bůh je v nás) a mají tu moc, abychom mohli prožít subjektivní zkušenost, zážitek plný vitality, s velmi výraznými úspěchy v chování a v novém myšlení ve vztahu k okolnímu světu. I když existuje nekonečné množství entheogenů, ne všechny se mohou volně užívat kýmkoliv, a navíc by užívání těchto produktů mělo být pod pečlivým dohledem odborníků nebo učitelů. Domorodé komunity v peruánské Amazonii se naučili používat ayahuascu prostřednictvím rituálů ayahuascy, které odpradávna aplikují jako léčebnou metodu.

Ayahuasca pomáhá uvolnit negativní emoce, které se mohly naakumulovat v průběhu let a zůstávají skryté, hluboce zakořeněné v podvědomí (včetně jeho traumat). Účinky této rostliny umožňují pacientovi získat nový pohled na všechny události života, původ emocí/myšlenek a motivů různých problémů, kterým čelí každý člověk. S objektivním pohledem na sebe (často šokujícím) může člověk znovu objevit smysl života a mír.

Obřady ayahuascy fungují jako léčba, což znamená, že k dosažení požadovaných účinků může být nezbytné více než jedna aplikace. Každý rituál poskytuje klíčové nástroje pro duchovní a psychologické uzdravení, a někdy až množina všech těchto nástrojů, umožňuje pacientovi získat kompletní panoramatický pohled. Počátečním úkolem je očistit tělo a připravit ho pro následující fáze. Tento jev se v různých částech Amazonie nazývá „očistou“ včetně silných fyzických účinků (jako je zvracení) při takovém způsobu čištění těla. Pak se začíná reflexní část, při které pacient najde odpovědi prostřednictvím introspekce.

Obřady Ayahuascy

Obřady – Diety a duchovní obnova

Rituály léčení ayahuascou jsou účinnou metodu léčby různých fyzických a psychických problémů. K vyléčení dochází, když je pacient očištěn od svých neduhů. Ayahuasca se v Peru používá jako léčba.

Dobrovolnické práce v Peru

Dobrovolník může absolvovat rituály ayahuascy při mnohem nižších nákladech, pokud bude aktivním účastníkem obřadů a projektu. Dobrovolnická práce v Peru, která dovolí získat obohacující zkušenost.

Náš tým

Jsme multidisciplinární skupina profesionálů, kteří se snaží poskytnout nejlepší zážitek v duchovním uzdravování a zvyšovat povědomí o starých tradicích ayahuascy v Peru jako o procesu léčby. Náš tým tvoří šamani a facilitátoři, kteří působí jako překladatelé a zprostředkovatelé mezi účastníky a Mistrem obřadu.

Ayahuasca šamani

V návaznosti na prastaré tradice rituálu ayahuascy tvoří páteř našeho týmu renomovaní místní šamani s dlouholetou praxí, což odráží náš závazek vzájemně výhodné a sociálně odpovědné spolupráce s komunitami. Máme také facilitátory z celého světa, což umožňuje lepší průběh rituálů, a vytváří i úzký vztah mezi pacienty a obřady.

Příspěvky

V našem úsilí o zachování ekosystému deštného pralesa a prosazování duchovního způsobu života ve společenství s přírodou jsme připraveni obdržet dary, určené k podpoře udržitelnosti a povědomí o nebezpečích, ohrožujících Amazonii.

Vaši podporu nám můžete poslat zde.

Send this to a friend